Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Disclaimer voor www.dutchplugins.nl

Deze disclaimer regelt het gebruik van de website www.dutchplugins.nl, een handelsnaam van Mediative. Door deze website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer volledig en zonder voorbehoud.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en namen, is eigendom van Dutch Plugins en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Plugins materiaal van deze website te kopiëren, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken.

WordPress-plugins

De WordPress-plugins die op deze website worden aangeboden, zijn bedoeld voor gebruik op eigen risico. Dutch Plugins biedt geen garanties met betrekking tot de prestaties, veiligheid, compatibiliteit of geschiktheid van de plugins voor specifieke doeleinden. Het installeren en gebruiken van deze plugins dient zorgvuldig te gebeuren en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Geen affiliatie met Kamer van Koophandel, RDW of andere API-diensten

Dutch Plugins is op geen enkele wijze verbonden aan de Kamer van Koophandel (KVK), RDW of enige andere API-dienst. De informatie en diensten die op deze website worden aangeboden, zijn onafhankelijk en dienen niet te worden beschouwd als officiële of geautoriseerde informatie van genoemde instanties.

Beperking van aansprakelijkheid

Dutch Plugins is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden WordPress-plugins of enige informatie die via deze website is verkregen.

Externe links

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Dutch Plugins is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites.

Wijzigingen

Dutch Plugins behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer en stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid redelijk zijn. Als u het niet eens bent met deze disclaimer, dient u deze website niet te gebruiken.